انتقال مال غیر


در این مقاله قصد داریم تا در خصوص « انتقال مال غیر » اطلاعات حقوقی جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر می­دارد:

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می­شود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می­شود.

همچنین است انتقال­ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال­ دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقال­ گیرنده و مطلع­ کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.»

هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

به موجب ماده مزبور، انتقال­ دهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد.

مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر برخلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود، برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در اینجا جرم نیست.

بدین ترتیب :

اول: انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری است.

دوم: وقتی انتقال­ گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال­ دهنده باشد، کلاهبردار محسوب خواهد شد.

سوم: مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع انتقال آگاهی پیدا نماید، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه، وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود.


تبانی برای انتقال مال غیر


ماده اول قانون مجازات ، اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می­نمایند ، مصوب مرداد ۱۳۰۷ ( که تا نسخ صریح یا ضمنی آن به اعتبار خود باقی است) مقرر می­دارد:

«هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن­ها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش­بینی شده است، محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد»

بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال شخص ثالث، از طریق طرح دعوای صوری علیه یکدیگر، تنها از نظر کیفر، در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض خود معرفی می­نمایند، مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ مقرر می­دارد:

«محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست، مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»


فروش مال غیر


فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد می­تواند کلاهبرداری محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات ، به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم شود.

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند.

این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست.

یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به‌ دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود.

قاعدتاً هر کسی اختیار اموال خودش را دارد؛ یعنی کسی که چیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و ….

اما بعضی‌ها علاوه بر اینکه صاحب‌اختیار اموال خودشان هستند، فکر می‌کنند اختیار اموال دیگران را هم دارند! بله ‌تعجب هم دارد؛ تصور کنید یک نفر خانه شما را بفروشد یا از او خودرویی بخرید و بعداً بفهمید که اصلاً این خودرو مال او نبوده است. می‌شود حدس زد که چه حالی می‌شوید. به این کار می‌گویند انتقال مال غیر .

«انتقال» به چه معناست؟ انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود.

منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود.

این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود.

منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود.

بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است.

فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. برای مثال، اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او اجاره دهد، مرتکب جرم شده است.


آیا هنگام انتقال مال غیر ، خریدار هم مجرم است؟


حتما تا به اینجای مطلب این سوال برایتان پیش آمده که تکلیف خریدار چیست؟

خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد.

در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند.

اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات خواهد شد.

دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند برای اثبات سوء نیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.


مسئولیت‌ مالک در قبال انتقال مال غیر چیست ؟


حتماً تعجب می‌کنید اگر بگوییم که مالک اصلی هم ممکن است در شرایطی خاص مجازات شود.

لابد می‌گویید مالک بیچاره که کاری نکرده، تازه دارایی او را بدون رضایت و اطلاعش فروخته‌اند!

بله ظاهر امر این‌طور است،‌ اما همین مالک محترم هم مسئولیتی دارد.

طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند.

اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، «معاون جرم» محسوب می‌شود. چون در این شرایط، اصلاً بعید نیست که با فروشنده تبانی کرده باشد تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.


منقول و غیر منقول بودن مال در انتقال مال به غیر


انتقال مال غیر چه برای مال منقول و چه برای غیرمنقول فرقی ندارد.

طبق ماده ۱۲ و ۱۹ قانون مدنی وقتی حرف از فروش مال غیر می‌شود، دیگر فرقی ندارد که چه چیزی باشد.

منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است.


تفاوت مال منقول و مال غیر منقول


مال منقول: اموالی که قابل جابه‌جایی باشند، بدون اینکه این نقل‌ و انتقال آسیبی به آنها برساند، مثل طلا، ساعت و…

مال غیرمنقول: اموالی که قابل جابه‌جا کردن بدون آسیب به اصل آن نیستند، مثل خانه و زمین.


برای شکایت از انتقال مال غیر باید به کجا مراجعه کرد؟


ممکن است این اتفاق روزی برای ما هم بیفتد و یک نفر مالی از ما را به دیگری منتقل کند.

شک نکنید که قانون‌گذار به‌سختی با چنین جرمی برخورد می‌کند.

فقط اول از همه باید بدانیم که برای حل این مشکل به کجا برویم. رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری است.

بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است.

پس برای شکایت کردن از کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید.


چگونه مال را پس بگیریم؟


همان‌طور که توضیح دادیم، اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی‌اش محکوم می‌شود که به این کار در اصطلاح «رد مال» می‌گویند.

البته این یکی از مجازات‌های فروشنده مال غیر است. با این حال، این کار خیلی هم آسان نیست.

درست است که دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رأی دهد، اما اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد‌، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد.

زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.


انتقال مال غیر ، جرمی غیر قابل گذشت


بعضی جرایم قابل گذشت هستند، یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد،‌ دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود.

اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی‌شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود.

اصل بر این است که همه جرم‌ها غیرقابل‌گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند.

انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است.

البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد.

تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است.

اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را مهمان زندان باشد.

در این میان اگر مالباخته از خیر مال فروخته‌شده بگذرد، قاضی هم اصراری به ردّ یا همان بازگرداندن آن ندارد.


انتقال مال مشاع جرم است؟


همان طو رکه در مقاله « تقسیم مال مشاع » گفتیم ، مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند .

شاید برایتان جالب باشد که بدانید مطابق قانون، شرکا هم حق ندارند مال شریک خود را به دیگری منتقل کند.

البته این موضوع دو حالت دارد که یکی جرم است و دیگری نه .

حالت اول : اگر شریک به‌ اندازه سهم خود از مال مشترک‌، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.

حالت دوم : شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.

پس اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست.

مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از یک خانه است، اگر همان یک دانگ را بفروشد‌، این کار اشکالی ندارد.

اما اگر سهم شریکش را بدون اجازه و رضایت او انتقال دهد، این کار همان انتقال مال غیر و جرم است.


مجازات متخلفان فروش مال غیر


انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب میزند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم میشود، به همین دلیل، قانونگذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:

  1. حبس از یک تا هفت سال.
  2. پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
  3. بازگرداندن مال به صاحب آن.
  4. انفصال مادام العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد)