به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور ابلاغ انتصاب سردفتران اسناد رسمی ( انتصاب دفتریاری ) اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

105221354/04/25ماده 3هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
معرفی نامه10068
سلامت کامل10203
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی10431

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

105221354/04/25ماده 7ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.

تبصره -کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

105221354/04/25ماده 3هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

105221354/04/25ماده 17ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

105221354/04/2510 و 11ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند.

نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 61 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد.

ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن 71سال تمام به کار ادامه دهند

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

105221354/04/2542 و 74
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز