به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

الزام به تمکین در عقد موقت


در این مقاله قصد داریم تا به موضوع الزام به تمکین در عقد موقت بپردازیم. اینکه آیا می توان زن را در عقد موقت ملزم به تمکین کرد یا خیر ؟

به دلیل آثار مطلوب ازدواج در متون دینی و اسلامی همواره به ازدواج به موقع و آسان سفارش های بسیاری شده است.

ازدواج که می تواند به دو صورت دائم و موقت انجام شود، راه شرعی و قانونی رفع تمایلات جنسی و تشکیل خانواده می باشد.

اگر چه در ازدواج موقت، مقصود فرزند آوری و تشکیل خانواده نمی باشد، اما روشی مناسب و مشروع برای افرادی است که امکان ازدواج دائم را ندارند.


ازدواج موقت چیست


پیش از اینکه به موضوع الزام به تمکین در عقد موقت بپردازیم ، بهتر است تا کمی درباره ازدواج موقت صحبت کنیم.

ازدواج موقت یا صیغه عبارت است از ازدواجی که در آن صیغه عقد برای مدت مشخصی بین زن و مرد جاری می شود و پس از آن زن و مرد به یکدیگر محرم و حلال می گردند.

از جمله مواردی که در مسئله ازدواج موقت مورد سئوال است، مربوط به تمکین در ازدواج موقت است.

در ازدواج موقت، چنانچه دختر باکره باشد از نظر برخی فقها و مراجع تقلید به اذن پدر جهت امر ازدواج نیاز خواهد بود

و برخی دیگر نیازی به اجازه گرفتن را لازم نمی دانند، از این رو با توجه به مرجع تقلید مورد پیروی باید عمل نمود و دستور وی را در این زمینه جویا شد.

حق و حقوق زن در ازدواج موقت از آنجا که در کشور معمولا مردان متاهل به ازدواج موقت مبادرت می ورزند؛

لذا تمایلی به ثبت ازدواج موقت وجود ندارد، از این رو ازدواج موقت نه در شناسنامه آورده می شود و نه در دفاتر رسمی ازدواج ثبت می گردد.

قوانین حمایت از خانواده، در برخی موارد که مهمترین آن به علت باردار شدن زن و تعیین هویت فرزند متولد شده می باشد، ثبت ازدواج موقت را اجباری نموده است.

ازدواج موقت به دلیل مشروع بودن، مسئول بودن مرد در برابر تعهداتش نسبت به زن، رفع نیاز جنسی، قانونی بودن و … با رابطه ی نامشروع زنا بسیار متفاوت است.


تمکین چیست؟


پیش از اینکه به موضوع الزام به تمکین در عقد موقت بپردازیم ، بهتر است تا کمی درباره تمکین صحبت کنیم.

تمکین در لغت به معنای الزام می باشد . در واقع ، زمانی که صیغه عقد میان زن و مردی جاری شد ، هریک از آنها موظفند یکسری از تکالیف قانونی و شرعی را در روابط خود رعایت نمایند .

یکی از این وظایف ، تمکین می باشد . به لحاظ عرفی ، غالبا واژه تمکین را برای زنان استفاده می کنند .

یعنی زن موظف است در مقابل شوهر خودش به یکسری از وظایف پایبند باشد و حقوق شوهر خود را رعایت کند .

اما محدود کردن تمکین در رابطه با زنان صحیح نیست ؛ چرا که مردان نیز در رابطه با همسر خود وظایفی دارند و موظف به رعایت آنها در حق همسر خود هستند .

یعنی علاوه بر اینکه زن باید از مرد تمکین نماید ، شوهر نیز موظف به آن می باشد .

مطابق قانون ، تمکین را می توان شامل دو نوع تمکین اعم از تمکین عام و خاص دانست .

تمکین عام به این معناست که زن در امور خانوادگی موظف به اطاعت از همسر خود است و تمکین خاص به معنای اطاعت از همسر در روابط زناشویی می باشد .

ذکر این نکته ضروری است که زن تنها در صورتی موظف به تمکین از شوهر است که این تمکین ضرری برای وی نداشته باشد .

همچنین ، در قانون مواردی برای مجاز بودن عدم تمکین زن تا دریافت مهریه پیش بینی شده است که به آن حق حبس گفته می شود.


تمکین در عقد موقت به چه صورت است ؟


در ازدواج موقت زن و مرد حق و حقوقی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که در این میان زن به طور مسلم از حق مهریه برخوردار خواهد بود

اما حق نفقه و ارث از وی سلب شده است.

در مقابل حقوق زن، مرد نیز حکم تمکین در ازدواج موقت را مورد توجه قرار دارد که ادامه این مورد نیز بررسی قرار می گیرد.

اگر ضمن عقد موقت، زن شرط کند که باید حق ارث و نفقه وی پرداخت شود و مرد این موضوع را پذیرفته باشد، پرداخت و انجام آن بر مرد واجب و لازم خواهد بود.

تمکین در ازدواج موقت در ازدواج موقت به دلیل اینکه مبنای این امر، بهره مندی جنسی طرفین از یکدیگر است،

زن و شوهر ضمن اینکه باید نسبت به هم حسن معاشرت داشته باشند، زن جزء در مواقعی که عذر شرعی دارد، نمی تواند از ایفای نقش زناشویی خود ممانعت به عمل آورد.

لذا در ازدواج موقت، الزام به تمکین در عقد موقت وجود دارد و در صورت عدم تمکین، مرد می تواند دادخواست عدم تمکین زن را تقدیم دادگاه خانواده نماید

که به دلیل عدم ثبت چنین ازدواج هایی کمتر دیده شده که مرد به دنبال حکم عدم تمکین زن باشد.

اگر زن در ازدواج موقت، عدم نزدیکی ( عدم تمکین ) را شرط کرده باشد، ضمن اینکه شرط وی صحیح است،

مرد حق نزدیکی با او را نداشته و در این حالت زن و مرد تنها نسبت به هم محرم شمرده می شوند.