به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

الزام به تحویل ملک قولنامه ای


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه درباره الزام به تحویل ملک قولنامه ای لازم است خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد معامله ملک قولنامه ای دارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

واضح و مبرهن است که انعقاد قرارداد و معامله، یک سری نتایج را به خودی خود به وجود می آورد. به عنوان مثال هنگام معالمه یک ماشین، فروشنده موظف است آن را به شما تحویل دهد.

معامله یک ملک نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فروشنده باید آن را به شما تحویل دهد. چنانچه فروشنده از تحویل مورد معامله خودداری نماید، از طریق دادگاه توسط دادخواست الزام به تحویل ملک قولنامه ای مجبور به تسلیم مورد معامله می شود.


زمان شکایت برای تحویل ملک


پیش از اینکه نسبت به ارائه دادخواست الزام به تحویل ملک قولنامه ای اقدام کنیم، لازم است که محتوای قرارداد را با نهایت دقت مطالعه کنیم.

ممکن است شما در قرارداد با فروشنده توافق کرده باشید که مثلا بعد از یک ماه ملک را به شما تحویل دهد. در این حالت شما نمی توانید تا پایان موعد مقرر شده در قرارداد هیچ گونه دادخواستی مبنی بر الزام تحویل ملک قولنامه ای دهید.

اما اگر ملک شما بعد از مدت مقرر به شما تحویل داده نشد، میتوان نسبت به تنظیم دادخواست در سایت ما اقدام نمایید. چنانچه برای شرح دادخواست نیاز به راهنمایی دارید، می توانید به مقاله نمونه دادخواست الزام تحویل ملک مرجعه نمایید.

لازم به ذکر است که اگر طرفین در قرارداد ثبتی خود مدت مشخصی را برای تحویل ملک تعیین نکرده باشند، به محض عدم تحویل میتوان نسبت به تنظیم دادخواست مذکور اقدام نمود.


قوانین مرتبط با الزام به تحویل ملک قولنامه ای


در معامله های قولنامه ای باید به مفاد قرارداد نهایت دقت را به عمل آورد. در بیشتر مواقع مفاد قولنامه حکایت از خرید و فروش واقعی دارد . در این حالت نیز میتوان فروشنده را به تحویل ملک ملزم نمود.

گاهی مواقع نیاز است که سند رسمی ملک نیز به خریدار منتقل گردد. که در این وضعیت بایستی الزام به تنظیم سند رسمی نیز انجام شود.


غیر ممکن شدن تسلیم ملک


گاهی در اثر حوادث غیر مترقبه تسلیم و تحویل مورد معامله اعم از ملک، ماشین و … غیر ممکن می شود. به عنوان مثال، فرض کنید مورد معامله یک ملک بوده که پیش از تحویل در اثر زلزله تخریب گردیده است. در این حالت قرارداد وضع شده خود به خود منحل شده و می توان پولی را که به فروشنده داده شده پس گرفت.


خسارت تاخیر در تحویل دادن ملک


اگر فروشنده ملک را با تاخیر تحویل دهد؛ خریدار می تواند علاوه بر تنظیم دادخواست الزام به تحویل ملک قولنامه ای، خسارت تاخیر را نیز مطالبه نماید. حال ممکن است ضمن مبلغ مندرج در قرارداد، مبلغ جداگانه ای به عنوان خسارت مقطوع(وجه التزام) دریافت کند.

در غیر این صورت اگر طرفین خسارت تاخیر در تحویل را در قرارداد پیش بینی نکرده باشند، دادگاه به کمک کارشناسان خود میزان دقیق خسارت را محاسبه می کند.


دادگاه الزام به تحویل ملک


درخواست الزام به تحویل ملک قولنامه ای باید از دادگاهی انجام شود که ملک در آن محل قرار دارد. به عنوان مثال، اگر شما ملکی را در شهر شهریار خریداری کرده اید دادگاه واقع در شهریار صلاحیت دارد که دعوای شما را رسیدگی کند.


نتیجه گیری


همان طور که در مقاله الزام به تحویل ملک قولنامه ای مطرح شد، اولین و مهمترین مساله این است که طرفین چه تاریخی را برای تسلیم مورد معامله تعیین کرده اند.

اما اگر تاریخی در قرارداد ذکر نشده باشد، فروشنده باید در کوتاه ترین زمان ممکن آن را تحویل خریدار دهد، در غیر این صورت میتوان نسبت به تنظبم دادخواست الزام تحویل ملک قولنامه ای اقدام کرد.