5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی استعلام سند ملک به طور کامل و جامع بپردازیم. چنانچه نمی دانید برای استعلام وضعیت ملک خود چه روندی را بایستی طی کنید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

 

مرجع صدور استعلام سند ملکمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ استعلام سند ملک
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مجموعه بخشنامه های ثبتی

105181397/11/17320-323دانلود

قانون تسهیل تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی

113211385/05/241-2دانلود

آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

113221386/12/261-2دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
استعلام از مرجع قضایی11848
استعلام از دفاتر اسناد رسمی11849
استعلام از ادارات اجرای اسناد رسمی11850
مالیکت در دفاتر املاک11851
عدم بازداشت ملک11852

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مجموعه بخشنامه های ثبتی

105181397/11/17321دانلود

قانون تسهیل تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی

113211385/05/241-2دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

عدم موات بودن ملک

10275وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی20www.mrud.ir

گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره8 ماده100 اصلاحی قانون شهرداری

10276شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری20www.tehran.ir

عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آ« و ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع

10277وزارت جهاد کشاورزی – سازمان های تابعه وزارت جهاد20www.maj.ir

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

10086وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0tamin.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

113221386/12/267دانلود

دستورالعمل در خصوص نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام

113231398/10/05دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

113241333/10/053دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

113221386/12/267دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مجموعه بخشنامه های ثبتی

105181397/11/1728دانلود
هزینه صدور استعلام سند ملک
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید استعلام سند ملک


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار استعلام سند ملک

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح استعلام سند ملک


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار استعلام سند ملک

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال استعلام سند ملک


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مجموعه بخشنامه های ثبتی

105181397/11/17326دانلود

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

113241333/10/052-3دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز