5/5 - (1 امتیاز)

اجاره ملک ورثه ای


در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اجاره ملک ورثه ای به طور کامل و جامع صحبت کنیم.پس چنانچه قصد اجاره ملک ورثه ای دارید و با شرایط و قوانین حقوقی آن آشنا نیستید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که بخواهید ملکی که از امواتتان بر جا مانده است و به نام اوست را اجاره بدهید؛ اجاره ملک ورثه ای هم مانند باقی معاملات راجع به اموال به ارث رسیده دارای نکات خاصی است که باید رعایت شود.

ملکی که از متوفی به وراث می رسد مشترک و به اصطلاح مشاع نامیده می شود و قواعد خاصی بر آن حاکم است برای مثال هیچ یک از وراث نمی توانند بدون اجازه دیگری تصرف مادی در مال کند یا اینکه اگر بخواهد اجاره بدهد لازم است که باقی شرکا برای تصرف مستاجر راضی باشند‌.


شرایط اجاره ملک ورثه ای چیست؟


شرط اول اجاره دادن: داشتن گواهی انحصار وراثت

یکی از این موارد و قوانین اجاره ملک ورثه ای داشتن گواهی انحصار یا حصر وراثت است. لذا اگر مالک اصلی فوت کرده باشند معامله آن مال واقع نمی شود مگر آنکه گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد.

به این خاطر که اگر گواهی مزبور نباشد قانونا مشخص نیست چه کسی وارث و مالک است و چه کسی نیست لذا وجود آن بسیار مهم می باشد.

شرط دوم اجاره ملک: رضایت تمام وراث

از دیگر شرایط قانونی اجاره گرفتن یا اجاره کردن مال ورثه ای این است که تمام وراث راضی باشند و پای قرارداد را امضا کنند.

راهی نیز وجود دارد و این که یک نفر از وراث یا همه آن ها می توانند به یک شخص وکالت بدهند که به جای ایشان امضا کنند و این امر اشکالی ندارد.

این امکان وجود دارد که به یکی از برادر ها و خواهر ها وکالت داده شود و این مشکلی ندارد.

شرط سوم اجاره ملک: واریز اجاره بها و ودیعه

به این علت که ملک ورثه ای متعلق به همه وراث است و تا زمانی که تقسیم نشده همگی مالک آن هستند لذا در اجاره هم در میزان اجاره بها همگی سهم دارند در اینجا لازم است که اگر وراث توافق کرده اند که پول به حساب مشخصی واریز شود به همان شماره حساب واریز شود.

اگر وراث توافقی در این زمینه نکرده اند لازم است به تمام ورثه به میزان سهم وی به او پرداخته شود. پول ودیعه یا رهن هم باید اگر توافقی در کار نباشد بین همه آنها تقسیم شود.


راهکار برای اجاره ملک ورثه ای


با توجه به این که در ملک ورثه ای موجرین (همان ورثه و صاحب ملک) متعدد هستند و یک مستاجر با چند نفر روبرو است؛ اگر بخواهد تعهدات را از ایشان بخواهد ممکن است دچار مشکل شود

برای مثال اگر مستاجر، مبلغ رهن را بخواهد ممکن است هر کدام از ورثه، مستاجر را به دیگری واگذار کنند لذا در اینجا بهتر است در قرار داد اجاره درج شود که تعهدات موجرین در این قرارداد به صورت تضامنی می باشد.

تضامن به این معنی است که همه در مقابل مستاجر مسئولند. در این حالت تمامی تعهدات بر گردن همه آنها میفتد.


گرفتن حکم تخلیه ملک ورثه ای


در انعقاد عقد اجاره گفتیم که همه باید راضی باشند اما وقتی که اجاره تمام شود و مستاجر تخلیه نکند لازم نیست برای طرح دعوای تخلیه همگی حضور داشته باشند.

لذا اگر به هر دلیلی مستاجر ملزم به تخلیه بود اما این کار را نکرد هر یک از ورثه به تنهایی می توانند درخواست تخلیه را از دادگاه بخواهند. برای این کار نیاز به نوشتن یک دادخواست دارید که می توانید از بخش تنظیم دادخواست این کار را انجام دهید.


اجاره دادن ملک ورثه ای توسط برخی وراث


ملک ورثه ای تا زمانی که تقسیم نشده و جدا نشده مال مشترک به حساب می آید و تصرف مادی در آن نیاز به رضایت تمام شرکا دارد و اگر هم کسی بخواهد سهم خود را بفروشد، خریدار حق تصرف مادی ندارد تا زمان تقسیم.

از طرفی اگر برخی ورثه سهم خود و سهم دیگران را بدون اجازه اجاره دهند یا حتی بفروشند مرتکب جرم انتقال مال غیر شده اند.


تصرف یکی از افراد در ملک ورثه ای


در مال مشاع ورثه ای اگر یکی از وراث در ملک تصرف کند باقی ورثه می توانند خلع ید وی را بخواهند و برای آن زمانی که تصرف داشته اجرت المثل دریافت کنند.

اجاره ملک ورثه ای بدون اجازه بقیه ورثه

بدیهی است مستاجری که اجاره می کند قصد دارد تصرف مادی در مال کند و در آن سکونت کند حال اگر مستاجر از برخی ورثه مال مشاع را اجاره کند باید تمام ورثه اجازه تصرف به وی بدهند و اگر بدون اجازه سکونت کند می توانند از دادگاه به عنوان غاصب از وی شکایت کنند.

حال اگر ورثه اجازه ندادند مستاجر هم می تواند به استناد تعذر تسلیم اجاره را فسخ کند.


نتیجه گیری


اجاره ملک ورثه ای که از متوفی به ارث رسیده است در زمان تصرف باید رضایت تمام شرکا و وراث را داشته باشد همچنین برای معامله با مال ورثه ای نیاز است که گواهی حصر وارثت نیز اخذ شده باشد.

اگر یکی از وراث اجازه نداده باشد و مال به تصرف مستاجر داده شده باشد وی می تواند از دادگاه اخراج مستاجر را تقاضا کند.