نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تشکیل مجمع عمومی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه  ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال مصوبه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت سهامی…………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند بتاريخ …………… مجمع عمومی شرکت سهامی  …………….. در دفتر شرکت تشکیل و اقدام به افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ …………. به مبلغ ………….. مینماید.

با توجه به اینکه این افزایش سرمایه برای ماسهامداران ایجاد تعهدی جدید نموده که ما اصلا راضی به این امر نیستیم.

حال با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۵۹ لایحه اصلاحی تقاضای ابطال مصوبه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه از طریق به بالا بردن مبلغ اسمی با توجه به آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق نبوده اند (شرکت کنندگان تنها یک سوم اعضا و سهامداران بودند) مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه  ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناعلان بطلان و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم مجمع عمومی عادی در خصوص افزایش سرمایه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاریخ ………….. مجمع عمومی عادی شرکت سهامی …………….. اقدام به تشکیل جلسه نموده و در آن جلسه بعد از پیشنهاد هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس شرکت اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه می نماید که این امر موجب افزایش تعهدات سهامداران می گردد و …

حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه حسب موارد ۱۶۱ و ۱۶۲ لایحه اصلاحی افزایش سرمایه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد ونه عادی.

و اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است. به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابندباطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست، تقاضای ابطال و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم مجمع عمومی عادی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ …… به مبلغ …….. مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه  ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست بطلان و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه شرکت سهامی…………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاریخ ……….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی ………… اقدام به تشکیل جلسه نموده و در آن جلسه بعد از پیشنهاد هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس شرکت اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه می نماید که این امر موجب افزایش تعهدات سهامداران می گردد.

حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه حسب مواد ۱۶۱ و ۱۶۲ لایحه اصلاحی افزایش سرمایه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد آنهم به پیشنهاد هیات مدیره که باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی و … باشد که این موارد اصلا رعایت نشده و اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است.

به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست تقاضای ابطال و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ……… به مبلغ …………. حسب ماده ۱۶۱ لایحه مورد استدعاست .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه  ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال مصوبه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت سهامی…………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند به تاریخ ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی …………… اقدام به تشکیل جلسه نموده و در آن جلسه اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه می نماید که این امر موجب افزایش تعهدات سهامداران می گردد.

حال با تقدیم به این دادخواست با توجه به اینکه حسب مواد ۱۶۱و لایحه اصلاحی افزایش سرمایه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد آنهم به پیشنهاد هیات مدیره که پس از فراغت گزارش بازرس با بازرسان شرکت که باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی و … باشد که این موارد اصلا رعایت نشده و اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است.

به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق پایبند باطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست تقاضای ابطال و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم افزایش سرمایه از مبلغ به مبلغ حسب ماده ۱۶۱ لایحه مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه  ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناعلان بطلان و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاریخ ……………. هیات مدیره شرکت سهامی ……………. بعد اجازه مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تشکیل جلسه نموده و در آن جلسه اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه می نماید که این امر موجب افزایش تعهدات سهامداران می گردد.

حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه حسب مواد ۱۶۲ لايحه اصلاحی افزایش سرمایه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد که میتواند به هیات مدیره اجازه دهد ظرف زمانی پنج سال باید این افزایش صورت گیرد که این موارد اصلا رعایت نشده و اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است، به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق پایبند باطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست.

تقاضای ابطال و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ………… به مبلغ ………….. حسب ماده ۱۶۲ لایحه مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه  ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرسند به تاریخ …………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی ……………. اقدام به تشکیل جلسه نموده و در آن جلسه اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه می نماید که این امر موجب افزایش تعهدات سهامداران می گردد.

حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه حسب مواد ۱۶۱ لایحه اصلاحی افزایش سرمایه شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد آنهم به پیشنهاد هیات مدیره که پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت که باید متضمن توجيه لزوم افزایش سرمایه و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی و … باشد و نیز مطابق ماده ۱۶۵ لایحه مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده افزایش سرمایه مجاز نمی باشد.

که این موارد اصلا رعایت نشده و اینکه مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است.

به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست. تقاضای ابطال و بی اعتباری صورتجلسه و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ …….. به مبلغ …… مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي